GADAM CentrePHYSICS IN EARTH SCIENCES ENVIRONMENT AND ARCHEOLOGY
 
GADAM Centre
Main Page


Introduction
Radiocarbon chronometry
Our history
Solved problems
Samples
Samples processing
Offer - dating
Offer - industry
Oferta - datowanie
Oferta - przemysł
Description form
Posters
Carbon isotopes in tree-rings
Data base
 

INSTYTUT FIZYKI
LABORATORIUM RADIOWĘGLOWE

Oferta dla przemysłu

Oznaczenie koncentracji 14C (radiowęgiel) w próbkach wykonuje się przy zastosowaniu niskotłowej, ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii promieniowania beta (LSC, z j. ang. Liquid Scintillation Counting) lub akceleratorowej spektrometrii mas (AMS z j. ang. Accelerator Mass Spectrometry).

Próbki zawierające radioizotop 14C, o koncentracji porównywalnej z jego koncentracją w atmosferycznym CO2, pochodzą z surowców roślinnych. Próbki nie zawierające radiowęgla lub zawierające niższą od atmosferycznej koncentrację 14C, zostały wytworzone w całości lub w części z paliw kopalnych.

Nowość w ofercie! Szybkie pomiary1 zawartości biokomponentów przy użyciu pomiarów ciekłoscyntylacyjnej spektrometrii (LSC) 14C.

W przypadku pilnych terminów wykonujemy pomiary w przyspieszonym tempie. Poniżej przedstawione są orientacyjne opłaty oraz terminy.

  • do 10 dni roboczych; cena bazowa + 300 PLN (netto)
W celu wykonania przyspieszonych pomiarów prosimy o kontakt przed wysłaniem próbek oraz zamówienia Adam.Michczynski@polsl.pl, tel.: +48 32-237-24-88 lub +48 32-237-22-16.

Poniższa tabela zawiera rodzaje rutynowo badanych materiałów, orientacyjne ceny bazowe oraz wielkości próbek.

Materiał Metoda pomiarowa Masa próbki/objętość Cena netto
Paliwa stałe LSC 10 g 575 PLN
Paliwa stałe AMS 0.1 g 1300 PLN
Paliwa ciekłe i smary2 LSC 10 ml 575 PLN
Paliwa ciekłe i smary AMS 0.5 ml 1300 PLN
Tworzywa sztuczne
(w tym opakowania)
LSC 10 g 575 PLN
Tworzywa sztuczne
(w tym opakowania)
AMS 0.1 g 1300 PLN
Ocet i przetwory3
LSC 0,5 L 10% octu 775 PLN
Inne Pomiary koncentracji 14C na życzenie klientów wykonujemy również w innych materiałach (alkohol, CO2 , ...). W celu konsultacji prosimy o kontakt Adam.Michczynski@polsl.pl, tel.: +48 32-237-24-88 lub +48 32-237-22-16.

1 W 2012 roku w opracowano, wdrożono i zgłoszono do opatentowania sposób szybkich pomiarów 14C. Opracowana metoda pozwala na precyzyjny pomiar 222Rn i jego wpływu na wynik pomiaru aktywności 14C. Pozwala to na całkowite wyeliminowanie 30 dniowego okresu oczekiwania na rozpad 222Rn, który jest potrzebny do otrzymania wiarygodnego wyniku pomiaru.


2 W 2012 roku w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowano, wdrożono i zgłoszono do opatentowania sposób otrzymywania ciekłego scyntylatora dla pomiaru niskich aktywności 14C w ciekłych palnych związkach organicznych.


3 W 2010 roku w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowano, wdrożono i zgłoszono do opatentowania sposób pomiaru 14C w occie oraz w produktach z jego udziałem (np. żywność konserwowana octem).