Instytut Fizyki
Zakład Zastosowań Radioizotopów

Datowanie luminescencyjne obiektów geologicznych i archeologicznych

Streszczenie

Datowanie bezwzględne metodami luminescencyjnymi znajduje zastosowanie w geologii, geomorfologii, paleogeografii oraz w archeologii do określania wieku osadów oraz artefaktów archeologicznych. Tworząc bezwzględne skale czasu dla różnych zdarzeń w historii Ziemi, możemy odtworzyć zmiany klimatu i środowiska w przeszłości oraz historię osadnictwa i rozwoju kultury.

Opis

Dawka naturalnego promieniowania jonizującego zachowywana jest w pochłaniających je ziarnach minerałów, np. kwarcu. Luminescencję ziaren, które pochłonęły dawkę promieniowania obserwujemy przy oświetleniu ich światłem o odpowiednio dobranej długości fali (optycznie stymulowaną luminescencję - OSL) lub przy podgrzewaniu do około 500°C, (termoluminescencję - TL). Wielkość luminescencji jest funkcją pochłoniętej dawki promieniowania i jej pomiary dla porcji ziaren kwarcu wydzielonych z datowanej próbki umożliwiają wyznaczenie wielkości pochłoniętej dawki, a po uwzględnieniu mocy dawki naturalnego promieniowania również czasu akumulacji dawki, czyli wieku bezwzględnego próbki. W metodach luminescencyjnych wyznaczany czas jest liczony od zdarzenia zerującego wcześniejszą luminescencję ziaren. W metodzie optycznej od ostatniej ekspozycji ziaren na światło, a w metodzie termoluminescencyjnej (TL) jest to czas od ostatniego podgrzania ziaren do temperatury przekraczających 350-400°C.

Zalety

Większość osadów geologicznych i ceramiki archeologicznej zawiera ziarna kwarcu i jeżeli tylko z datowanym zdarzeniem była związana ekspozycja ziaren na światło lub na wysoką temperaturę, to mogą być obiektem datowania luminescencyjnego. Datowanie luminescencyjne jest bezwzględne i może zapewnić dokładność wyznaczenia wieku dochodzącą w najlepszych przypadkach do około 5%. Zasięg datowania wynosi od około 100 lat do około 500 tys. lat i może dodatkowo zależeć od radioaktywności datowanego obiektu, lub jego otoczenia, oraz właściwości ziaren kwarcu.

Oferta

Datowanie materiałów wypalanych (ceramika, krzemienie, itp.) metodą TL lub OSL.

Datowanie osadów geologicznych metodami OSL pojedynczych porcji.

Cena jednego oznaczenia to 1700 PLN + 23% VAT=2091 PLN 

Istnieje możliwość wspólnego występowania o finansowanie projektów badawczych. Ponadto oferujemy udział w analizie i interpretacji otrzymanych wyników.

Arkusz informacyjny próbki (do pobrania)

W celu rozpoczęcia procesu datowania powinniśmy od Państwa otrzymać zlecenie adresowane na poniższy adres, podpisane przez osobę odpowiedzialną za finanse. W zleceniu powinny znależć się następujące informacje: Państwa adres, NIP, liczba próbek, nazwa stanowiska, dane osoby do kontaktu (w sprawach finansowych i merytorycznych), całkowita kwota zamówienia brutto (liczba próbek x 1700 x 1,23 PLN), najpóźniejsza data faktury.

Obecnie okres oczekiwania na wyniki datowania wynosi 5-9 miesięcy.

 

Adres

Politechnika Śląska

Instytut Fizyki
Centrum GADAM
Laboratorium Datowania Luminescencyjnego

ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice


Kontakt

dr inż. Piotr Moska
e-mail: Piotr.Moska@polsl.pl
tel. +48 (0) 32 237 2696